Natural Architecture

vizuální styl české a slovenské účasti na Bienále architektury v Benátkách

Tomáš Machek. Klient e-MRAK.

2010