Side2 s.r.o.
Trojická 20, 128 00 Praha 2 +420 224 911 230

IČ: 26499509, DIČ: CZ26499509
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86026