Každá 4. dívka a každý 6. chlapec...

sociální kampaň

Tomáš Machek. Klient: Dětské krizové centrum.

2004