Každá 4. dívka a každý 6. chlapec...

DMS kampaň

Tomáš Machek. Klient: Dětské krizové centrum.

2005