Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům.

vizuální styl expozice

Tomáš Machek, Marius Corradini, Olga Benešová. Klient Moravská galerie v Brně.

2011