Czech Republic

vizuální styl prezentace státu v zahraničí

Tomáš Machek, Luděk Kubík, Karel Haloun. Klient Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

2006